Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.
Onderstaande gegevens worden door uw makelaar / Waarts Makelaars vastgelegd:

U neemt contact op via het contactformulier of correspondentie

Bij het opnemen van contact, middels het contactformulier, leggen wij de volgende gegevens vast:
- uw naam en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt (per e-mail, telefoon of brief), worden uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie verwerkt. Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw vraag of bericht afdoende te behandelen.
U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een kopie van de persoonsgegevens te vragen.
Op elk moment kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die Waarts Makelaars via het contactformulier of correspondentie heeft verzameld, intrekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van toepassing op de verwerking die door Waarts Makelaars is uitgevoerd vóór uw intrekking.

U verkoopt of verhuurt uw woning

Wanneer u Waarts Makelaars inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
- de reden van verkoop of verhuur: bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
- de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan;
- de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs;
- het bouwjaar;
- de oppervlaktes en indeling;
- kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
- foto’s en video’s van de woning;
- de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
- wanneer de woning is verkocht of verhuurd;
- de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs;
- de transactiedatum;
- overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.

U bent op zoek naar een andere woning

Bij het inschakelen van ons kantoor voor de aankoop van een woning, huur van een woning of inschrijving van het zoekersprofiel, legt Waarts Makelaars de volgende gegevens vast:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
- het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen;
- gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs;
- de reden van koop of huur: bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
- wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd;
- de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs;
- de transactiedatum;
- overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van Waarts Makelaars

Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Waarts Makelaars, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
- gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres;
- kenmerken van de woning;
- de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
- de reden van koop of huur;
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
- gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs;
- overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.

Waar gebruikt Waarts Makelaars deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning. Uw makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
- om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures;
- om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt) voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar.
Om zich hiervoor af te melden, kunt u contact opnemen met ons makelaarskantoor.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van Waarts Makelaars. De makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen.
Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
- voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren.

Beveiliging en bewaartermijn

Waarts Makelaars zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijzigingen en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

logo

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Contactinformatie

Waarts Makelaars
Julius Pergerstraat 17
1087 KN Amsterdam

× Hoe kan ik je helpen?